Đây là 5 bài học của Bill Gates mà ai cũng nên suy ngẫm, học hỏi để tìm ra giá trị cuộc sống cho mình.


http://weblamgiau.com/images/imported/2014/12/14.jpg

Không chỉ là người giàu có nhất...